Autojoukkojen Tampereen Seudun Kilta Ry

Tietoja Killasta

Kiltamme on perustettu 22.11.1964 silloisella nimellä "Autojoukkojen Killan Tampereen osasto". Perustava kokous pidettiin Suomalaisella Klubilla Tampereella, ollen paikalla 51 kiltatoiminnasta kiinnostunutta henkilöä. 1970-luvun alkupuolella kilta "itsenäistyi", ja yhdistysrekisteriin kilta ilmoitettiin nimellä: AUTOJOUKKOJEN TAMPEREEN SEUDUN KILTA RY. Rekisterin kiltamme on hyväksytty 24.8.1972.

Toimintamme päätarkoituksena on vaalia maanpuolustus- ja autosotamies/nainenhenkeä, toimia jäsentensä yhdyssiteenä, vaalia perinteitä, sekä edistää autojoukoissa palvelevien varusmiesten/naisten viihtyvyyttä. Killan jäseniksi hyväksytään sotilasarvosta riippumatta (myös sitä vailla olevat) autojoukoissa palvelleet tai palvelevat, ja niin sanotut "siviilit", jotka työskentelevät autoalalla tai ovat kiinnostuneita vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä autojoukkokillan puitteissa.

Suomessa toimii 9 autojoukkokiltaa, jotka ovat tiiviissä yhteistoiminnassa kattojärjestönsä AUTOJOUKKOKILTOJEN LIITTO RY:N kautta. Autojoukkokiltaan kuuluvien oikeutena on pitää sinistä Automiesbarettia siipipyörätunnuksineen. Killat ja liitto palkitsevat ansioituneita jäseniään eri asteisilla ansiomerkeillä ja -mitaleilla. Käytössä on myös niin sanottu vaunumerkki, joka kiinnitetään omistajansa ajoneuvoon. Killalla on oma lippu ja pöytästandaari.

Teemme vierailukäyntejä yrityksiin, puolustusvoimien joukko-osastoihin, ja laitoksiin. Järjestämme jäsenistölle matkoja/risteilyjä, liikennevalistustilaisuuksia, jäsen- ja saunailtoja. Killan sääntömääräisiä kokouksia ovat kevät- ja syysvuosikokous jotka pidetään huhti- ja marraskuussa.

Kiltamme kuuluu myös vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan valtakunnalliseen keskusjärjestö Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n (MPKL), jolloin pääsemme osallistumaan sen järjestämiin tilaisuuksiin, joita ovat muun muassa maanpuolustusjuhlat, tiedotus- ja esitelmätapahtumat jne.

Kiltamme jäsenet saavat myös postitse MPKL:n jäsenlehti "Maanpuolustajan" kaksi kertaa vuodessa. Toimintaamme rahoitamme jäsenmaksulla ja tekemällä puolustusvoimien hylätyn materiaalin huutokaupassa liikenteen opastus- ja ohjaustehtäviä sekä materiaalinvalvontaa.

Pääasiallinen toiminta-alueemme on Pirkanmaan seudulla. Killan alkuvuosista lähtien olemme tukeutuneet lähimpään "omaan" puolustusvoimien kuljetusalan joukko-osastoon Kuljetusvälinevarikkoon, Kuljetusvarikkoon, Ajoneuvovarikon Kalkun toimipisteeseen ja puolustusvoimien kunnossapidon ulkoistuksen jälkeen Millog Oy:n Kalkun toimipisteeseen. Pirkkalassa toimiva ilmavoimien joukko-osasto, Satakunnan Lennosto (SATLSTO), on tällä hetkellä alueemme ainoa joukko, joka kouluttaa varusmiehiä ja -naisia. Saapumiserittäin kiltamme palkitsee parhaan yhdistelmäajoneuvokuljettajan kotiuttamisjuhlassa Automiesristillä ja sitä seuraavalla kunniakirjalla.

Pidämme yhteyttä jäsenistöömme jäsenkirjeillä näiden nettisivujen kautta ja Maanpuolustaja-lehden avulla.